Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Britt-Marie Ternestedt

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Senior professor, ämnesföreträdare
Palliativ vård

Telefon:

0768-93 10 12 

E-post:

Adress: Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

Forskningsområde

Mitt huvudsakliga forskningsområde är palliativ vård med fokus på innebörden av en god död utifrån ett patient- och närståendeperspektiv. I linje med detta är syftet att nå kunskap om hur vården kan främja patientens möjligheter att leva den sista tiden så optimalt som möjligt utifrån den hälsosituation personen befinner sig i, personens egna värderingar och preferenser, relaterat till vårdens resurser. Att utveckla modeller som kan främja en personcentrerad vård där vården samskapas och patientens delaktighet ses som självklar, är ett led i detta. En tankeram (modell), för att främja en personcentrerad vård - ”De 6 S:n”, har utvecklats i samverkan med kliniskt verksamma sjuksköterskor och forskare. Den används idag inom flera palliativa verksamheter och inom några vård- och omsorgsboenden. Ett annat intresseområde i min forskning rör livets början och hur det är att växa upp med en medfödd sjukdom som t.ex. en hjärtmissbildning, och vad som händer i familjen då.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-22.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade