Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Victor Pestoff

Victor Pestoff

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Gästprofessor

Telefon:

070-276 65 55

Fax: 08-555 050 60

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Bakgrund

Victor A. Pestoff tog sin grundexamen (Bachelor of Arts, BA) i statsvetenskap vid California State University i Long Beach, USA. Han försvarade sedan sin doktorsavhandling i statsvetenskap vid Stockholms universitet 1977. Därefter undervisade han vid samma lärosäte i flera år, sju år vid statsvetenskapliga institutionen och 13 år vid företagsekonomiska institutionen. Han blev docent i statsvetenskap vid Helsingfors universitet 1985 och gästforskare vid Ekonomiska fakulteten vid Kanazawa universitet i Japan 1998. År 1999 blev han professor i statsvetenskap vid Södertörns Högskola och sedan utsedd till professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund 2002. Dr Pestoff blev år 2008 professor emeritus vid Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Han är en av grundare till EMES - den europeiska forskningsnätverk om socialföretagande. Har arbetar nu i ett jämförande projekt om kooperativ hälso- och sjukvård i Japan tillsammans med japanska kolleger.

Dr Pestoff började sin akademiska karriär med att studera kopplingen mellan politiska partier, folkrörelser och frivilliga organisationer i tre nordiska länder, som utgjorde hans avhandling 1977. De följande 35 åren undersökte han politiska och demokratiska aspekter av kooperativ, frivilliga- och tredje sektorns-organisationer samt social ekonomi. Han har publicerat rapporter och artiklar om svenska konsumentorganisationer och konsumentinflytande; många artiklar och två böcker om svenska kooperativa organisationer; artiklar och rapporter om svenska näringslivsorganisationer; artiklar om förhandlingsekonomi i Norden; flertalet artiklar och en bok om den offentliga sektorns omvandling i Central- och Östeuropa; två böcker om den tredje sektorn och välfärdsstaten och redigerat två utgåvor om medproduktion av välfärdstjänster. Dr Pestoffs senaste böcker, A Democratic Architecture for the Welfare State (2008) och New Public Governance, the Third Sector and Co-Production (2012) blev utgivna av Routhledge. Flertalet av hans artiklar och böcker finns tillgängliga på olika språk.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade