Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ragnar Eneström

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Adjunkt

Telefon:

08-555 050 14 

Telefon 2: 076-636 50 36

Fax: 08-555 050 60

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

undervisningsområden

Undervisning mestdels i ämnen som rör psykiatri och psykiatrisk omvårdnad inom grundutbildning och specialistutbildning i psykiatri samt handleder studenter under deras psykiatriska praktikperiod.

Forskningsområde

Genom kliniskt arbete inom akutpsykiatrin och öppenvården med personer som framför allt lider av psykossjukdom intresserade sig Ragnar för varför vissa drar sig undan och vägrar träffa viktiga kontakter gällande både professionella och vänskapsrelationer. Detta ledde fram till en kvalitativ studie om hur personer med allvarlig psykisk sjukdom drar sig tillbaka från sin omgivning. Det visade sig att personerna hade en bred vetskap och erfarenhet av undandraganden. Det framkom bl.a. att detta kunde leda till en destruktiv cirkel, där man inneslöt sig i sin egen värld utan möjlighet att söka hjälp. I flera fall ledde undandragandet till slut till att man från öppenvården eller via anhöriga tvingades söka hjälp från polisen för att den sjuke skulle komma in för psykiatrisk vård. Nuvarande forskning riktas därför mot akuta omhändertaganden av personer med psykisk sjukdom. Utifrån ett patientperspektiv studeras både hur akuta omhändertaganden upplevs av den psykiskt sjuke och polisens samt psykiatrisk vårdpersonals erfarenheter av deltagande i omhändertaganden.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-24.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade