Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Magnus Jegermalm

Magnus Jegermalm

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Professor, tjl

Telefon:

Fax: 08-555 051 65

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Forskningsområden och undervisningsområden

Magnus Jegermalm har i flera studier beskrivit och analyserat stödinsatser som anhöriga till äldre personer kan få från kommunen eller från frivilliga organisationer, men även studerat informella insatser från ett bredare befolkningsperspektiv. I avhandlingen fördjupades analysen av vilka avtryck en statlig satsning verkade ha på utvecklingen av kommuner och frivilliga organisationers anhörigstöd, vilka kategorier i befolkningen som gör informella insatser samt vilka av de informella hjälpgivarna som ansåg att de erhöll några stödinsatser från kommunen och frivilliga organisationer.

Jegermalm undervisar huvudsakligen i statsvetenskap och socialpolitik samt vetenskapsteori och forskningsmetod. Han är verksam i ett utvecklingsprojekt tillsammans med Early Intervention Institute, S:t Petersburg.

Aktuell forskning

För närvarande fördjupar Jegermalm sitt avhandlingsarbete genom en postdoc och ett programstöd. Programstödet, som finansieras av FAS, handlar om åldrande och omsorgens former och är ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola, avdelningen för forskning om civilsamhället, och Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier och pågår mellan 2007-2012. Jegermalms postdoc är finansierat genom en särskild satsning på forskning om det civila samhället av Riksbankens Jubileumsfond, och pågår under perioden 2008-2010. Forskningen syftar till att beskriva och kritiskt analysera det civila samhället i en skandinavisk välfärdsstat, med särskilt fokus på trender av informell omsorg och frivilliginsatser. Metodologiskt handlar det bland annat om att återanalysera fyra stycken befolkningsstudier som utförts mellan åren 1992-2005 vid avdelningen för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. En huvudsaklig analytisk frågeställning är att utifrån teoribildningar inom området problematisera hur vi kan förstå utvecklingen av omfattning och inriktning av det civila samhället i en skandinavisk välfärdsstat.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2018-06-15.

Pressbild

Magnus Jegermalmöppnas i nytt fönster 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade