Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Lars Svedberg

Lars Svedberg

Institutet för organisations- och arbetslivsetik - IOA

Titel:

Seniorprofessor

Telefon:

076-893 10 53 

Fax: 08-555 051 65

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutet för organisations- och arbetslivsetik
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Erstagatan 1F, 10tr

Arbetsområden

Verksam som socialarbetare och skribent 1969-1978, som utredare i Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Svenska kommunförbundet, Socialstyrelsen och Regeringskansliet 1978-1988, varvat med heltid tjänstledighet under sammanlagt fem år för vård av barn 1980-1992. Från och med 1988 verksam i högskolevärlden.

Utbildning

Socionomexamen 1973
1994, fil dr, Socialt arbete, Stockholms Universitet

Avhandling

On Marginality. A Client group´s relationship to work

Akademisk arbetslivserfarenhet

Doktorandtjänst 1988-1992
Lektor, Stockholms Universitet 1992-2001
Forskningsföreståndare, Ersta Sköndal Bräcke högskola 1992-2011
Forskningsledare, Ersta Sköndal Bräcke högskola 2011-2015
Docent, Stockholms Universitet 1999
Professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2003-
Ställföreträdande prefekt 1996-2006
Vice rektor 2003-2004
Medlem i ledningsgrupp 1998-2012

Erhållna forskningsmedel

Erhållna forskningsstöd (2005-2016)

The State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered.
Finansierad av: Riksbankens jubileumsfond och Svenska Röda Korset. 2005-2007.

Social trust in Sweden
Finansierad av: Riksbankens Jubileumsfond (2006) och Länsförsäkringar 2006-2011.

Kunskapsbas och professionalisering i människovårdande organisationer – en studie av yrkesverksamma i offentlig, ideell och privat sektor
Finansierad av: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. 2006-2007.

Medborgarskapets gestaltningar – Nationella och internationella befolkningsstudier.
Finansierad av: Regeringskansliet, Folkbildningsrådet, Riksidrottsförbundet och Svenska Röda Korset. 2005-2014.

Lost and Found in Translation. Two Case Studies of Organizational Change in Nicaragua
Finansierad av: SIDA/Enheten för forskning (SAREC). 2007-2010.

Studieförbund och civilsamhälle
Finansierad av: Vetenskapsrådet. 2008-2011.

Tilliten i ett lokalt perspektiv.
Finansierad av: Vetenskapsrådet. 2008-2009.

Fryshuset från norr till söder – Samhällsentreprenörskap inom och bortom det civila samhället.
Finansierad av: KK-stiftelsen. 2009-2011.

European Values Study
Finansierad av: Riksbankens Jubileumsfond. 2009.

Valfri välfärd - En socialvetenskaplig studie av olika medborgargruppers erfarenheter.
Finansierad av: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). 2010-2012.

Svenskarnas medborgerliga engagemang - en studie av förändring och kontinuitet.
Finansieras av: Vetenskapsrådet. 2012-2016.

Rum för engagemang
Finansierat av: Riksbyggen. 2015-2016.

Övriga akademiska meriter 2000-

Grundare av och föreståndare för Avdelningen för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal Bräcke högskola 1992-2015

Handledare för sju doktorander 2001- varav alla disputerat

Opponent och medlem av betygsnämnder vid ett 20-tal disputationer 2004-2016

Sakkunnig för svenska vetenskapliga råd, samt vid bedömningar av texter för internationella tidskrifter och internationella bokförlag 2004-

Sakkunnig för bedömning av utlysta akademiska tjänster vid 15-tal tillfällen, däribland av professurer i de tre skandianviska länderna 2004–

Medlem av initiativgruppen för forskning om det civila samhället vid Riksbankens jubileumsfond, 2004 – 2010

Visiting professor vid University of Canterbury, New Zeeland, 2001 - 2002

Vetenskapligt råd i Socialstyrelsen 2002- 2016

Expert vid Folkbildningsrådet 2012-2016

Anlitad som föreläsare och samtalsledare utanför akademi och högskola mer än 300 gånger

För närvarande styrelseledamot i Centralförbundet för socialt arbete, Allmänna Barnhuset i Stockholm AB samt Sätra Bruk AB och juryordförande för att utse bästa akademiska uppsats med civilsamhällestema

TExter och läromedel

Ett 80-tal publikationer, varav en del finns förtecknade under rubriken ”Publikationer” nedan. Ett 10-tal böcker och andra texter har använts i undervisning på universitet och högskolor.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-12-21.

Pressbild

Lars Svedbergöppnas i nytt fönster 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Petter Strömberg om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade