Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Johan Vamstad

Johan Vamstad

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Lektor, docent

Telefon:

076-636 51 46 

Fax: 08-555 051 65

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Bakgrund

Johan Vamstad disputerade i ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund 2007. Namnet på avhandlingen var Governing Welfare: the Third Sector and the Challenges to the Swedish Welfare State. Sedan disputationen har han arbetat som vikarierande universitetslektor vid Mittuniversitetet (2008-2009) och vid Statsvetenskapliga Institutionen vid Lunds Universitet (2009). Han var under 2015-2016 affilierad med Graduate School of Human Sciences, vid Osakas universitet. Johan Vamstad blev docent i statsvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 2015.

Johan har arbetat med en rad olika forskningsprojekt vid Institutionen för Socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan våren 2005. Sedan januari 2010 är han verksam vid enheten på heltid, och han har under denna tid bland annat genomfört projektet Valfri välfärd – en socialvetenskaplig studie av olika medborgargruppers erfarenhet.

Forskning

Johan Vamstads forskningsintresse rör främst välfärdsstaten ur både svenskt och jämförande perspektiv, civilsamhället och kombinationer av dessa områden. Hans doktorsavhandling studerade den svenska välfärdsstatens utmaningar och den föreslog att de demokratiska utmaningarna är mer påtagliga än de ekonomiska samt att de förra kan bemötas genom ett mer aktivt brukardeltagande i olika välfärdstjänster. För avhandlingen undersöktes speciellt barnomsorg och skillnader i deltagande och demokrati i olika typer av förskolor. Sedan avhandlingens färdigställande har han ägnat sig åt fortsatt forskning om den svenska och andra välfärdsstater. Han har särskilt studerat co-production, eller medskapande av sociala tjänster. Johan Vamstad är också delaktig i arbetet med högskolans stora befolkningsstudie om medborgerligt engagemang, särskilt med frågor om gåvor till ideell verksamhet.

Undervisning

Johan Vamstad håller kurser i ämnet ”välfärdens organisering” på högskolans socionomprogram. Han är även delaktig i handledning och examination av uppsatser på kandidat och anvancerad nivå. Johan Vamstad är även ansvarig för temat kunskapens organisering och användning i Masterprogramet i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället. Han har tidigare undervisat vid Mittuniversitetet, Lunds Universitet, Hochschule München och Osakas universitet.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2018-06-15.

Pressbild

Johan Vamstadöppnas i nytt fönster 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade