Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Johan Hvenmark

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Lektor, docent 

Telefon:

076-636 51 31 

Fax: 08-555 051 65

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 8

Arbetsområden

Bakgrund

Ekonomie doktor Johan Hvenmark avslutade sin grundutbildning vid Södertörns högskola 2000 med en magister inom företagsekonomi. I tillägg har han en fil. kand. i spanska.
Doktorandstudierna påbörjade han 2001 vid Handelshögskolan i Stockholm efter att ha verkat där som forskningsassistent under något år. 2008 disputerade han vid Handelshögskolan i Stockholm, enheten för företagsledning- och arbetslivsfrågor på avhandlingen ”Reconsidering Membership – a study of individual members’ affiliation with democratically governed federations”. Denna avhandling är en organisationsteoretisk analys som utifrån ett ledarperspektiv problematiserar medlemskapets betydelse i förenings- och förbundsstrukturer. För sin avhandling fick Johan ta emot utmärkelsen ”Emerging Scholar Dissertation Award of Honorable Mention” i samband med the International Society for Third Sector Research och deras konferens i Istanbul 2010.

Utifrån sin avhandling och sitt långvariga forskningsintresse för organisations- och ledarskapsrelaterade studier kring ideella organisationer och deras förutsättningar sökte och fick Johan 2009 ett flerårigt post doc stipendium från Riksbankens Jubileumsfond.

Aktuell forskning och undervisning

Den forskning Johan nu framför allt är involverad i utgår från ett institutionellt förändringsperspektiv vad gäller vår konceptuella förståelse av både civilsamhället som varande en specifik social sfär som dess mer empiriska fenomen. I Johans fall innebär detta ett särskilt fokus på det relativt outforskade gränslandet mellan civilsamhället och den ideella sektorn å den ena sidan och näringslivet och det som lite slarvigt brukar benämnas marknaden å den andra. I detta gränsland finner vi t.ex. både samarbeten och konflikter mellan företag och ideella aktörer av olika slag, men också nya organisatoriska lösningar där både strukturer, logiker och verksamheter från respektive sfär och sektor blandas eller sätts samman på nya och ibland innovativa sätt. Utifrån argument som att framför allt ideella organisationer behöver bli antingen mer effektiva eller rationella eller helt enkelt förnyas hittar vi också en tendens som innebär att både idéer och praktiker lånas in från framför allt företagens värld. I flera fall utmanar det som ständigt pågår i detta gränsland både etablerad teoribildning och de många traditionella sanningar som brukar för fram kring det civila samhället och dess organisationer.

Med detta som utgångspunkt är Johan inblandad i ett flertal både nationella och internationella forskningsprojekt som t.ex. studerar:
• den så kallade managerialismens utbredning och effekter på ideella organisationer både i Sverige och utomlands
• utvecklingen av både svenska och internationella management- och ledarskaputbildningar för verksamma inom ideell sektor;
• förändrade diskurser och praktiker kring fenomen som medborgarskap, medlemskap och ideellt arbete
• hybridorganisationer, eller blandandet och balanserandet av olika organisatoriska logiker, former och verksamheter inom ramen för både redan existerande och nyetablerade organisationer

Den undervisning (både inom och utom akademin) Johan för närvarande är inblandad i riktar sig framför allt till redan verksamma inom ideell sektor. Johan är även en flitigt anlitad föreläsare vad gäller organisations- och ledarskapsfrågor inriktade på ideella sammanhang.

Sedan 2009 bedriver Johan sin forskning på deltid vid sidan om sin tjänst som FoU-samordnare vid Riksidrottsförbundet.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2018-06-15.

Pressbild

Johan Hvenmarköppnas i nytt fönster 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade