Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Emilia Forssell

Emilia Forssell

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Lektor, docent

Telefon:

076-636 51 26 

Fax: 08-555 051 65

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Emilia Forssell är docent i socialt arbete sedan 2015 och verksam med undervisning och forskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan 1996. Under senare år har hon forskat om bl.a. socialt arbete i det civila samhället, sent-i-livet-invandrares möten med svensk offentlig äldreomsorg och omsorg i transnationella sammanhang. Emilia Forssell disputerade 2004 vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Avhandlingen rörde informell omsorg, anhörigskap och invandrarskap - kunskapsområden relaterade till anhörigskapets variationer, mångkulturalism, migration och etnicitet. Hon blev socionom 1990 och har även studerat socialantropologi.

Undervisning

Emilia Forssell undervisar på grundnivå (socionomprogrammet), avancerad nivå (magister/master) och i forskarutbildingen. År 2010 fick hon högskolans Pedagogiska Pris att dela med professor emeritus Bengt Börjeson, nominerad av C-uppsatsstudenter. Emilia Forssell var ansvarig för avancerad utbildning i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola under tiden 2014 - 2016. Några exempel på hennes undervisningsteman är socialpolitik, socialt arbete med inriktning mot äldre, migration och etnicitet, vetenskapsteori samt vetenskapliga metoder med kvalitativ inriktning.

Emilia Forssell har tjänstgjort som studierektor för socionomprogramet och har mångårig erfarenhet av olika förtroendeposter inom högskolan, som Institutionsstyrelsen, Utbildnings- och forskningsstyrelsen och fr.o.m. HT16 i Pedagogiskt kollegium. Hon var arbetstagarrepresentant i Bolagsstyrelsen för Ersta Sköndal Bräcke högskola AB perioden 2014-2017. Under 2011 var Emilia Forssell representant för Institutionen för Socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola i Dept. Board, Dept. of Social Work vid Salahaddin University-Erbil/Hawler i irakiska Kurdistan, där hon även har undervisat i socialt arbete och tillsammans med kollegor genomfört en genomgripande revision av utbildningen.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-10-16.

Pressbild

Emilia Forssellöppnas i nytt fönster

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Petter Strömberg om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade