Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Birgitta Fläckman

Institutionen för vårdvetenskap

TitLE:

Lektor

PHONE:

08-555 050 49  

Telefon 2:076-636 51 58

Fax: 08-555 050 60

E-MAIL:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

VISITING ADDRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområde

Birgitta disputerade vid Karolinska Institutet 2008 med avhandlingen, Work in eldercare - staying or leaving. Caregivers' experiences of work and support during organizational changes. Hennes forskningsområden har varit inom äldreomsorgen och om hur personalen upplever att arbeta under ständigt förändringsarbete men också om att hantera smärta hos äldre. Inom den öppna hälso- och sjukvården har intressanta forskningsområden varit, levnadsvanor, utveckling av den verksamhetslagda delen av sjuksköterskautbildningen, handledningen av studenter och interprofessionell grupphandledning av uppsatsarbeten.

Undervisningsområde

Birgitta har en bakgrund som distriktssköterska och hennes lektorat har klinisk inriktning mot den öppna hälso- och sjukvården. Undervisar bland annat i folkhälsovetenskap och verksamhetsförlagd utbildning.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Maria Fröberg, Charlotte Leanderson, Birgitta Fläckman, Erik Hedman-Lagerlöf, Karin Björklund, Gunnar H Nilsson, Terese Stenfors (2018). Experiences of a student-run clinic in primary care: a mixed-method study with students, patients and supervisors.
Anna-Greta Mamhidir, Britt-Marie Sjölund, Birgitta Fläckman, Anders Wimo, Anders Sköldunger, Maria Engström (2017). Systematic pain assessment in nursing homes: a cluster-randomized trial using mixed-methods approach.
Birgitta Fläckman, Kirsti Skovdahl, Ingegerd Fagerberg, Mona Kihlgren, Annica Kihlgren (2015). Consequences of working in elder care during changes and cutbacks in the organisation while education and clinical supervision was provided: A mixed methods study
Maria Engström, Bernice Skytt, Annica Ernesäter, Birgitta Fläckman, Anna-Greta Mamhidir (2013). District nurses' self-reported clinical activities, beliefs about and attitudes towards obesity management
Tommy Svedin, Annelie Norrlander, Birgitta Fläckman (2012). Levnadsvanor, upplevd stress och hälsa hos personal inom ambulansens och räddningstjänstens verksamheter
Anna-Greta Mamhidir, Maria Lindberg, Rigmor Larsson, Birgitta Fläckman, Maria Engström (2011). Deficient knowledge of multidrug-resistant bacteria and preventive hygiene measures among primary healthcare personnel
Birgitta Fläckman, Görel Hansebo, Annica Kihlgren (2009). Struggling to adapt: caring for older persons while under threat of organizational change and termination notice
Birgitta Fläckman, Venke Sørlie, Mona Kihlgren (2008). Unmet expectations: why nursing home staff leave care work
Birgitta Fläckman (2008). Work in eldercare - staying or leaving: Caregivers' experiences of work and support during organizational changes
Birgitta Fläckman, Ingegerd Fagerberg, Elisabeth Häggström, Annica Kihlgren, Mona Kihlgren (2007). Despite shattered expectations a willingness to care for elders remains with education and clinical supervision
Elisabeth Häggström, Kirsti Skovdahl, Birgitta Fläckman, Annika L Kihlgren, Mona Kihlgren (2005). Work satisfaction and dissatisfaction: caregivers' experiences after a two-year intervention in a newly opened nursing home
Elisabeth Häggström, Kirsti Skovdahl, Birgitta Fläckman, Annica Larsson Kihlgren, Mona Kihlgren (2004). To feel betrayed and to feel that you are betraying the older residents: caregivers' experiences at a newly opened nursing home

Senast uppdaterad: 2018-06-07.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade