Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anette Erdner

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor

Telefon:

08-555 050 27 

Telefon 2:076-636 50 53

Fax: 08-555 050 60

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområden

Anette Erdners forskning är inriktad på att få ökad kunskap om människor med psykiska funktionshinder och deras beskrivningar av sin livssituation. Tidigare forskning visar att människor med psykiska funktionshinder är ensamma, isolerade och inaktiva. Ökad kunskap genom forskning om vad som är betydelsefullt för att livet ska upplevas som meningsfullt kan leda fram till nya metoder inom vård och omsorg. Resultatet av forskningen är tänkt att kunna användas inom psykiatrisk vård för att öka välbefinnandet och självständigheten hos människor med psykiska funktionshinder på grund av en psykossjukdom.

Övergripande målsättning för Anettes avhandlingsarbete var att få fördjupade kunskaper om hur människor med psykiska funktionshinder upplever och beskriver sina livsfrågor i vardagen. Intresset var särskilt inriktat på att beskriva deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter om vardagslivet. En väsentlig del av psykiatrisk vårdforskning är sökandet efter förståelse för patientens egna upplevelser och erfarenheter. För att kunna få ta del av deltagarnas egna upplevelser tillämpades en öppen datainsamlingsmetodik med olika metoder som semistrukturerade upprepade intervjuer, deltagande observationer och deltagares fotografier.

Aktuell forskning

Fysisk aktivitet och dess betydelse för välbefinnandet hos människor med psykiska funktionshinder: I projektet ingår att inhämta kunskaper om ordnade promenadgrupper och dess effekter på välbefinnandet och metabolism. Grupperna omfattar ca 8 personer med psykiska funktionshinder som gemensamt med personal ska promenera 300 min under fem dagar/vecka under tre månader.

Akut omhändertagande vid psykisk sjukdom: Polisens insatser och attityder vid akuta omhändertaganden av personer med psykisk sjukdom och samarbetet med den psykiatriska vården. Anette Erdner huvudhandledare till Ragnar Piskator, blivande doktorand.

Livsåskådningens inflytande vid krav på livstidsförändringar hos personer med Diabetes Mellitus typ II: Anette Erdner bihandledare till Marianne Lindh, doktorand vid Hälsoakademin, Örebro Universitet

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-22.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade