Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Anna Carlstedt

Anna Carlstedt

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Forskare 

Telefon:

0708-780933 

Fax: 08-555 051 65

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Bakgrund

Anna Carlstedt är filosofie doktor och disputerade 2005 vid Stockholms universitet på franska institutionen. Hennes forskning har främst rört tidigmodern litteratur och diskursanalys men orienterar sig nu också mot civilsamhällets organisationer och ledning. Anna undervisar och handleder vid Ersta Sköndal Bräcke högskola men även (i mindre utsträckning) vid Stockholms och Linköpings universitet. Hon ingår också i en forskargrupp vid Sorbonne (Université Paris IV) i Frankrike och arbetar där tre-fyra veckor om året.

Forskningsintressen

Den gemensamma nämnaren för Annas forskningsintressen är begrepps- och diskursanalys, med två huvudspår. Det första spåret ägnas begrepp som godhet, tolerans och välgörenhet med civilsamhällets organisationer som kontext: Anna studerar hur diskursiva strategier förändras över tid och hur de nämnda begreppen använts i ett historiskt perspektiv med början i den tidiga humanismen.

Det andra spåret har främst en litteraturvetenskaplig (fransk) inriktning och omfattar texter från renässansen. Under rubriken ”En toleransens diskurs?” undersöks hur tidigmoderna författare, mot bakgrund av tidens religionskrig, hungersnöd och pestepidemier, utvecklar rollen som vates – siaren – enligt antikens modell och därmed skriver en alltmer visionär poesi med subversiva konnotationer.

Undervisning

Anna Carlstedt undervisar i civilsamhällets organisationer och ledarskap samt handleder uppsatser (Ersta Sköndal Bräcke högskola). Hon undervisar också i fransk renässanslitteratur (Stockholms universitet) och på den nationella doktorandkursen Perspektiv på tidigmodern europeisk litteratur (Linköpings universitet).

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2018-02-26.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade