Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Johan Gärde

Johan Gärde

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Lektor, internationell samordnare, docent

Telefon:

076-636 50 03

Fax: 08-555 051 65

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för socialvetenskap, Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Bakgrund

Jag är socionom (Sköndalsinstitutet 1987) och disputerad religionssociolog (Uppsala universitet, 1999) med fälterfarenheter från i första hand Latinamerika och MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika), där jag var bosatt 1993-2006 (Beirut). Jag har mångåriga erfarenheter av internationellt biståndssamarbete, och som konsult inom främst organisationsutveckling & strategisk planering, ofta i internationellt perspektiv, kopplat till civilsamhälle, Mellanöstern och socialt förändringsarbete. 2001-03 var jag Visiting Assistant Professor på American University of Beirut och 2003-05 Associate Professor på Notre Dame University-Louaize, Lebanon.

aktuellt

2014 kom jag ut med en lärobok med titeln ”Religion och socialt arbete” på Studentlitteratur i Lund. Kan beställas här, se länk. I augusti 2014 presenterade jag min artikel “Shrinking Religious Communities, thriving  Social Work in Post-Secular Sweden” på Association of Sociology of Religions 76:e världskonferens i San Francisco, se länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mitt paper, som presenterades i en session om Europas förändrade religiositet, analyserar krympande religiösa samfund i Sverige som förlorar i medlemsantal men växer genom olika former av socialt arbete och genom samhällsnytta och interkulturellt socialt arbete. Artikeln inleder en teoretisk del om Sverige i ett post-sekulärt perspektiv med empiriska exempel som analyseras utifrån religionssociologiska modeller.   

Forskningsinriktning

Jag har i min forskning intresserat mig för socialt förändringsarbete i internationellt perspektiv, främst frågor kring religion och socialt arbete, Islam, katolska kyrkan, civilsamhälle och organisationsutveckling, speciellt i relation till Mellanöstern och Arab-världen, men även i mångkulturella Sverige. Jag har varit bosatt och verksam flera år i Mellanöstern och Latinamerika och därigenom från ett fält- och organisationsperspektiv fokuserat på religionens roll i utvecklingsprocessen. F n (2012-16) deltar jag i ett större globalt forskningsprojekt om Shia-islam i världen med finansering från Vetenskapsrådet (ca 8 miljoner kr för 6 nordiska forskare), se länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Jag genomförde under 2008-09 en nationell studie i Mellanöstern inom ramen för World Values Survey i ett samarbete med forskare från Eastern Michigan University, Uppsala universitet och American University of Beirut, se följande länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En unik databas har byggts upp som också möjliggör komparativa studier av religion och social förändring. Flera vetenskapliga artiklar har publicerats kring socialt engagemang och religiositet med utgångspunkt från internationella värderingsstudier om shiiter, sunniter och orientaliska kristna, i ett jämförande perspektiv. Jag håller också på att initiera ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram om Socialt arbete i ett inter-religiöst perspektiv med titeln: ”Diakoni, Caritas och Zakat, trossamfundens bidrag till det sociala arbetet”. 

Undervisning

2014 kom jag ut med en akademisk lärobok på Studentlitteratur med titel ”Religion och socialt arbete”, se länklänk till annan webbplats. Jag undervisar huvudsakligen i ämnen relaterade till socialt arbete, religionssociologi med inriktning på livsåskådning, identitet, värde och välbefinnande, samt globalt socialt förändringsarbete, internationellt socialt arbete och bistånd. Ett central tema är hur civilsamhället bidrar med reglering, finansiering och genomförande av social välfärd, i jämförande perspektiv. Genom stöd från Nordiska Ministerrådet/Nordplus genomförs 2009-10 ett projekt om curriculum development om socialt arbete på strukturell nivå och nya välfärdsmodeller med rubriken Poverty and Social Work in Times of Financial Turmoil- Shaping Innovative Social Policies in the Nordic Perspective i samarbete med Socialhögskolan i Odense-Danmark, Diakonhjemmet, Oslo och Svenska Social- och kommunalhögskolan på Helsingfors universitet. Jag har gästföreläst i Afrika, Mellanöstern och Asien på teman kopplade till Human Development & Millennium Development Goals (MDGs) social förändring och strategisk planering, bl a på American University of Beirut, Notre Dame University-Louaize och Uganda Martyrs University (UMU). Under 2009-11 var jag projektledare/pedagogiskt ansvarig för en av de första akademiska non-profit utbildningarna inom vård och social omsorg för idéburen sektor, i samarbete med Famnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och finansiering från EU:s Socialfond. Programmet utbildar närmare 180 chefer från ett 20-tal organisationer i samarbete med FAMNA och finansierat med 5.7 miljoner kr från Europeiska Socialfonden. 2010-11 var jag tjänstledig 40% för att följa ett fältprojekt om inter-kulturell och religiös dialog (Diapraxis), finansierat av EU:s Integrationsfond i en förort utanför Stockholm (Fisksätra). En metodhandbok om interkulturellt socialt arbete publicerades inom ramen för detta projekt, se länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2013 var jag med och skrev en metodhandbok för Stadsmissionen, Frälsningsarmen, Stockholms stad och Arbetsförmedlingen om Hemlösa EU- och tredjelandsmedborgare i Stockholm (Crossroads), med finansering från EU:s Integrationsfond, se följande länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Jag genomför varje år Global Sessions där vi bjuder in gästföreläsare från våra internationella nätverk som Erasmus, Nordplus och Linnaeus-Palme. I maj 2014 deltog ett 30-tal studenter från Sverige, Skottland och Italien och gästlärare från Glasgow, Kapstaden och Kerala, Indien.   

Uppdrag

Jag arbetar som högskoleövergripande samordnare för internationaliseringsarbetet på Ersta Sköndal Bräcke högskola. För mer om vår högskolas internationaliseringsarbete, se länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Jag var med och startade en socionomutbildningen i Erbil i Irak 2009, som genomfördes i samarbete Salahaddin University och Ministry for Labour and Social Affairs, (MoLSA), med finansiering av Kurdiska Regionala Regeringen och UNICEF. Jag var med som rådgivare och i den första styrelsen för "Socionomer utan gränser" under 2009-10.

Externa uppdrag

Under senare år inkluderar de uppdrag för Folke Bernadotte Akademin, Microfinance African Institutions Network (MAIN), Save the Children-UK och Bilda, samt Stockholms Stadsmission och EU:s Integrationsfond.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-23.

Pressbild

Johan Gärdeöppnas i nytt fönster 

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Petter Strömberg om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade