Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ny forskarutbildningskurs: Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, 7,5 hp

Kursen behandlar den pågående förändringen av den svenska modellen från en välfärdsstat där det offentliga är den helt dominerande aktören, till ett välfärdssamhälle med en fortsatt gemensam finansiering men med en mångfald av utförare; en situation där ideella och frivilliga aktörer men också välfärdsföretag kan komma att spela en större roll som serviceproducenter och där den enskilde individen förväntas ta ett ökat ansvar för sin välfärd.

Sista ansökningsdag den 15 oktober.

Läs mer under forskarutbildningskurser.

Senast uppdaterad: 2017-09-08.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade