Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hand som skriver i kollegieblock

Välkommen till högskolans Hamiltonseminarium den 15 september med temat "Jämlik hälsa - en etisk fråga"

Vårdetik har alltid varit ett starkt signum för Ersta Sköndal Bräcke högskola. Forskning har byggts upp och utvecklats sedan slutet av 1980-talet. Genom ett generöst bidrag från Margareta Hamilton har flera principiellt intressanta projekt kunnat utvecklas.

I ett årligen återkommande Hamiltonseminarium inbjuder vi till en diskussion om angelägna vårdetiska frågeställningar.

Hamiltonseminariet behandlar i år en aktuell och ur etisk och social synpunkt ytterst angelägen fråga, jämlik vård. Kommissionen för jämlik hälsa har i dagarna avgett sitt slutbetänkande, Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47). I betänkandet konstateras att folkhälsan - mätt på traditionellt sätt som spädbarnsdödlighet och medellivslängd - i Sverige är god, samtidigt som det finns påtagliga skillnader mellan sociala grupper. Hälsan har en mycket stor betydelse för människors uppfattning om rneningsfullhet och livskvalitet. Att därför skapa likvärdiga förutsättningar för hälsa är centralt och handlar om ett brett spektrum av frågor. Bland annat rör frågorna innehåll, utförande, tillgänglighet och kvalitet i välfärdstjänsterna och därför en angelägenhet även för andra samhällssektorer än hälsosektorn.

Länk till inbjudan, program och anmälningsformulär

Seminariet är kostnadsfritt, men vi behöver föranmälan för planeringen. Sista anmälningsdag är den 6 september.

Senast uppdaterad: 2017-06-22.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade