Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ny professor i socialt arbete

1 maj började Maria Eriksson arbeta på Institutionen för socialvetenskap som professor i socialt arbete. Hennes forskning är inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyder för den politiska och praktiska hanteringen av mäns våld mot kvinnor och barn. Särskilt frågor om föräldraskap och barns rättigheter står i fokus. Tidigare och pågående projekt har bland annat berört sociala rörelser och politik på våldsområdet, liksom utvärdering, metodutveckling och professionell praktik. Maria är medredaktör till tidskriften Nordic Social Work Research och koordinator för ett nordiskt forskarnätverk om barn som upplever våld.

Senast uppdaterad: 2017-05-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade