Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Seminarium den 5 maj om Socialstyrelsens utvärdering av palliativ vård i Sverige

Socialstyrelsen publicerade den 13 december 2016 en utvärdering av palliativ vård i livets slutskede utifrån det Nationella Kunskapsstödet från 2013. Utvärderingen visar att vården i livets slutskede har förbättrats men det finns fortfarande brister inom flera områden, bland annat när det gäller fortbildning och handledning.

Christina Broman, utredare på Socialstyrelsen, inleder seminariet med en presentation av utvärderingen samt ger en introduktion till de kommande målnivåerna för palliativ vård. Därefter beskriver Carl Johan Fürst och Jane Österlind konsekvenser, effekter och utmaningar utifrån utvärderingen. Vi avslutar eftermiddagen med en gemensam diskussion där Susanne Lind är moderator och där även Britt-Marie Ternestedt medverkar.

Tid: Fredagen 5 maj kl. 13-16
Plats: Aulan, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30

Läs mer i inbjudan

Länk till anmälan. Sista anmälningsdag 27 april.

Senast uppdaterad: 2017-03-22.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade