Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Standby-medborgaren

De allra flesta unga är så kallade "stand-by" medborgare, visar en ny undersökning. De är välinformerade och kunniga, har stor tilltro till det politiska systemet, men engagerar sig först när det finns en fråga som väcker dem. Lyssnalänk till annan webbplats till Tomas Brytting reflektioner kring Stand-bymedborgarna i Tankar för dagen, den 14 december 2016, eller läs hans text.

Förra veckan publicerades en rapport om ungdomars och unga vuxnas politiska utveckling.[1] Gamla tiders politiska kamp under fladdrande standar, en aktivism med partiboken som inträdesbiljett, att den för länge sedan är borta, det vet vi. Men hur ser det ut idag?

De unga är uppdelad i fyra olika grupper. De Aktiva utgör bara 6 %. De gillar politik, är välinformerade men litar inte riktigt på sina medmänniskor. De tycker de är säkrast att ta saken i egna händer. De desillusionerade unga utgör 21 %. De avskyr politik, tror varken på det politiska systemet eller på sina medmänniskor och litar inte heller på sin egen förmåga att kunna påverka. 26 % ingår i gruppen Oengagerade. De är ganska nöjda med hur systemet fungerar och litar på sina medmänniskor. De har inget större politiskt intresse och tänker inte skaffa sig det heller.

Den mest spännande gruppen är också den största gruppen – 46 %. De är mest politiskt intresserade av alla. De är mycket välinformerade i politiska frågor, gillar verkligen politik, har stor tilltro till både medmänniskor och det politiska systemet. De är förberedda på att delta i politiskt arbete, men partiarbete lockar inte. De väntar, på rätt tillfälle, rätt fråga, rätt sammanhang… rätt vibration i sina sociala nätverk. Forskarna kallar dem för Standby-medborgare och sammanfattar: ”Ju mer välskötta demokratierna är, desto mer obenägna blir dess medborgare att engagera sig”? Är det bra eller dåligt?

Då och då blir uppenbarligen de unga standby-medborgarna aktiverade och då kan de bli väldigt synliga: Upprop på sociala medier, klädinsamlingar, demonstrationer mot mobbare, köpbojkotter. Plötsligt vaknar deras slumrande engagemang och de börjar agera. Omgivningen blir stående i förundran och ser hur unga människor oväntat och i stort antal kliver fram och gör saker. Återigen, är sådana Standby-medborgare något bra eller dåligt?

Och jag tänker, vill jag verkligen ha ett samhälle där alla medborgare finns i den aktiva gruppen? Det är trots allt den representativa demokratin som visat sig så framgångsrik. Alla kan inte heller tillhöra den oengagerade gruppen och enbart desillusionerade medborgare vore en katastrof.

Själv hoppas jag att jag tillhör standby-gruppen. Jag är inte speciellt politiskt aktiv men känner mig varken desillusionerad eller oengagerad. Kanske lite för gammal? Inte ständigt uppkopplad men förhoppningsvis med en slumrande energi som rätt tillfälle, rätt fråga, rätt sammanhang kan väcka till liv. Vi är många. Vi borde ha ett eget standar: en stiliserad tumme i ett öga, ovanför vårt motto: Aktivism? – med ett frågetecken efter förstås...

En stor grupp Standby-medborgare som kan agera med kort varsel, det är kanske inte så illa – och våra valda representanter gör nog klokt i att fundera över vad vi kan tänkas hitta på.

[1] Amnå E, Ekström M & H Stattin: Ungdomars politiska utveckling – Slutrapport från ett forskningsprogram, Riksbankens Jubileumsfonds skriftserie 12, 2016.

Tomas Brytting

Senast uppdaterad: 2016-12-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade