Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ska handelshögskolorna kränga läran om maximal vinst till aktieägarna?

Frågan ställs av David Rönnegard (IOA) och N. Craig Smith i en artikel i novembernumret av Journal of Business Ethicslänk till annan webbplats. Artikelen finns också i en mera populärvetenskaplig form i  INSEAD:s magasin Knowledgelänk till annan webbplats.

Deras utgångspunkt är att handelshögskolorna har ett avgörande inflytande när det handlar om att sätta normer för företagens praxis. Därför är det bekymmersamt när studenterna matas med normen att företagens enda uppgift är att maximera vinsten för aktieägarna. "Vad som däremot ofta utelämnas är att profit inte är synonymt med aktieägarvärde", skriver de båda författarna.

Senast uppdaterad: 2015-01-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade