Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kontakta oss / medarbetare

Besöksadress: Campus Ersta, Erstagatan 1F, 10tr

Institutet för organisations- och arbetslivsetik


Mer om oss på IOA

Ledning

Erik Blennberger, forskningsledare

Professor i socialt arbete med inriktning på etik, teol dr i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet och verksam vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan 1988. Bland hans publikationer kan nämnas Etik i socialpolitik och socialt arbete (Studentlitteratur 2005) och Etik för politik – med äldrepolitik som exempel ( SOU 2003:91, Bilaga A), Etik och Ledarskap. Etisk kod för chefer (Liber 2007), samt Värdegrund för äldreomsorgen - underlag och kommentarer (Bilaga i SOU 2008. Erik Blennberger har också, tillsammans med Tomas Brytting, varit redaktör för böckerna "Äldreomsorgen. Praktiken. Debatten. Framtiden." (Carlsons 2014) och "Chef i omsorgen. Vardag, forskning, etik" (Gothia fortbildning 2015). Erik Blennberger har också arbetat med etiska koder för förvaltningar och professioner, bl a för socionomer, personalvetare, ekonomer respektive chefer (Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening). Han är ledamot i Socialstyrelsens etiska råd.

Tomas Brytting, forskningsledare

Professor i organisationsetik. Titulärdocent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har arbetat med företagsetiska frågor vid FA-rådet (1990-1995), Handelshögskolan i Stockholm (1995-2000) och Etikakademin (2000-2005). Bland hans publikationer kan nämnas Företagsetik (Liber 1998/2005 – en prisbelönt lärobok i ämnet) och Att vara som Gud – moralisk kompetens i arbetslivet (Liber 2001), en studie av begreppet moralisk kompetens applicerad på personskadereglerare och högstadielärare. 2011 var Tomas Brytting en av författarna till boken "The Anatomy of fraud and corruption" (Gower förlag) och 2012 var han redaktör för boken "Chefsarbetets etik" (SNS). 2014 kom boken "Etiken i butiken". Tomas Brytting har också, tillsammans med Erik Blennberger varit redaktör för böckerna "Äldreomsorgen. Praktiken. Debatten. Framtiden." (Carlsons 2014) och "Chef i omsorgen. Vardag, forskning, etik" (Gothia fortbildning 2015). Dessutom har han skrivit åtskilliga artiklar om etik i både allmänna och vetenskapliga publikationer. Tomas Brytting har också suttit i styrelserna för The European Business Ethics Network och The European Ethics Network och är idag ledamot i regeringens Värdegrundsdelegation.Tomas Brytting sitter också i Pressens Opinionsnämnd.

Medarbetare

Gunhild Wallin

Journalist och socionom. Skriver om arbetslivsfrågor och företagsetik. Web-ansvarig vid Etikakademin, har varit chefsredaktör för SSR-tidningen (1995-98) och Ethos (2001-2004). Forskningsinformatör vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik.


Andreas Linderyd

Magisterexamen i religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Teologie kandidat vid Teologiska högskolan i Stockholm. Bachelor of science i Marknadsföring vid North Park University, Chicago.

Andreas Linderyd är doktorand i internationell marknadsföring på Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Han skriver på avhandlingen Varumärkeslöften och värdegrundsretorik och undersöker etikens toll i byggandet av ett starkare varumärke. Har tidigare arbetat som ledarskribent, bland annat på Dagens Industri och Östgöta Correspondenten.


David Rönnegard

Dr. David Rönnegard är forskare inom företagens samhällsansvar hos Institutet för Organisations- och Arbetslivsetik. Davids forskning avser gränslandet mellan ekonomi och filosofi, med särskilt fokus på företagens roll i samhället. Han har akademisk bakgrund både inom ekonomi (Civ. Ek., Handelshögskolan i Stockholm) och filosofi (Ph.D. Philosophy, London School of Economics). David är även Senior Research Fellow hos INSEAD i Frankrike samt CSR-konsult åt företag.


Peter Norberg

Peter Norberg är doktor i etik och ekonomi, samt M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm. Han har också en Fil. mag. i Idé- och lärdomshistoria. Doktorsavhandlingen från 2001,Finansmarknadens amoralitet och det kalvinska kyrkorummet, behandlade börsmäklares värderingar och abstrakta arbete, och hur 1500-talets protestantiska reformation återverkar på 2000-talets finanskapitalism. Norbergs forskning befattar sig med mentalitet och moral på finansmarknaden, och företagsledares syn på ansvar.

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) startade sin verksamhet 2007 för att bedriva forskning om centrala etikfrågor för näringslivet, offentlig förvaltning och politik samt för det civila samhällets organisationer. Institutet är en forskningsenhet för tillämpad etik inom Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade