Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

IOA i media

2017-02-16

Betydelsen av delade erfarenheter

I senaste numret av Philosophy Nowlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skriver IOA:s David Rönnegard om värdet av att dela upplevelser och erfarenheter med andra.

2017-02-15

Kommentar till aktieinnehav

Peter Norberg kommenterar den sverigedemokratiske riksdagsledamoten Oscar Sjöstedts innehav av aktier och risken för jäv i Dagens Nyheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster den 15.2.17.

2015-06-01

Festen utan mig

Efter sin uppmärksammade artikel "Atheist In A Foxhole", har nu David Rönnegard skrivit artikeln "The Party Without me" i den amerikanska tidskriften Philosophy nowlänk till annan webbplats. David utvecklar sina filosofiska tankar kring döden som vuxit fram i samband med hans cancersjukdom. Det är inte döden i sig själv som skrämmer, utan sorgen är att tvingas lämna partyt i förtid. "It´s not that the party is going to end, it´s that we must leave and the party will go on without us", skriver David. Hans slutsats är att "The world without us is only made different by what we leave behind. We are only guests at this party, but should aim to leave it better for us having been there.

2015-05-19

Landstingskritik i Kalla fakta.

Den 19 maj sände TV 4:as Kalla faktalänk till annan webbplats reportaget "Bakom fabriksgrinden", som beskrev de anställdas svåra förhållandena i en av dataföretaget Dells fabriker i Kina. De svenska landstingen som upphandlar varor för 120 miljarder kronor om året har en uppförandekod där det slås fast att de i sina upphandlingar är skyldiga att ta ett socialt ansvar. Trots att allvarligt kritik har riktats mot Dell skildrar reportaget hur Stockholms läns landsting trots det gjort en ny upphandling av datorer av ett företag, där Dell är en av underleverantörerna. Programmet kommenterades av Tomas Brytting, IOA.

2015-05-22

Problematiskt med skatteplanering inom offentliga sektorn

I en artikel om skatteplanering vid bygget av Nya Karolinska i Svenska Dagbladetlänk till annan webbplats den 22 maj 2015 intervjuas Peter Norberg, doktor i etik och ekonomi vid IOA, Ersta Sköndal Bräcke högskola om problemet med skatteplanering, inte minst för sjuvården. "En enskild individ och ett företag kan ta sig ganska stora moraliska friheter inom lagens gränser, men för offentlig sektor är det värre. Mest problematiskt är det här, i den kanske allra mest behjärtansvärda delen av den skattefinansierade offentliga sektorn, nämligen sjukvården. Då är det helt enkelt fel att ligga ens i närheten av juridisk gråzon", säger Peter Norberg till Svd.

2015-05-20

Organisationer kan må bätte

Kärlek, auktoriet, mening och rationalitet är fyra viktiga aspekter för att uforma organisationer som passar människor, sade Tomas Brytting när han nyligen föreläste på Arbetsmiljöforums nätverksforum. Läs mer på tidskriften Du&Jobbetlänk till annan webbplats:s hemsida.

2015-02-23

ATEISTENS TRÖSt

Hur kan en svårt sjuk ateist finna tröst när han drabbats av en dödlig sjukdom? Frågan ställs och utvecklas av IOA:s David Rönnegard i det senaste numret av Modern Filosofi, nr 1/15. David Rönnegard, som själv har drabbats av cancer skriver bland annat: "Vi lever våra liv genom andra. Medan vi lever ger andra människor våra liv mening genom att vara föremål för vår kärlek och tillgivenhet. Då vi dör ger vi våra medmänniskors liv mening genom att fortsätta vara föremål för deras kärlek. När vi släpper döden nära, när vi lever med ett slags medvetenhet om döden, får vi syn på det som består. Det vi värderar högst. Tron på ett liv efter detta, det vill säga en förnekelse av döden, hindrar denna insikt", skriver David Rönnegard.

Artiklen har tidigare varit publicerad i Philosophy now.


2015-02-23

DEN FYRDIMENSIONELLA MARKNADEN

I boken "Etiken i butiken" skriver Tomas Brytting om marknadens fyra idealtyper - anarki, kontrakt, aristokrati och hyckleri. Nyligen föreläste han om dessa marknadens fyra idealtyper på Handelns utredningsinstitut. Ett sammandrag av föreläsningen finns att läsa på deras hemsida.länk till annan webbplats


2012-09-05

Fler röster om boken Chefsarbetets etik

På hemsidan till IFL:s Executive Education, Stockholms Handelshögskola, skriver Robin Elvin, akademiker och verksam som affärsman i Helsingfors om boken, bland annat så här:

"Frågan om etiskt ledarskap är alltid aktuellt. Man hoppas därför att den här antologin kommer att nå människor i ledande positioner och inspirera dem till reflektion. Texterna är välskrivna och flyter bra; de här akademiska författarna har ett sätt att skriva som gör dem lätta att läsa. Hur som helst, kommer de akademiska aspekterna fram i fotnötter, index och bibliografi - alla av exeptionell kvalitet."


2012-08-06

Tomas Brytting i Dagens Nyheter om AP-fonderna

"En allvarlig förtroendefråga", konstaterade Tomas Brytting när han i juni intervjuades i Dagens Nyheter om de förmåner som en granskning av AP-fonderna visar att de ger sina anställda. Han anser att affärsvärldens vidlyftiga representationskultur verkar ha smittat av sig på de statliga AP-fonderna och att det är styrelsernas ansvar att se över förmånerna.

Läs artikelnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2012-05-04

Om valfrihet i välfärden

Den 4 maj släppte Sektor 3 boken "Välfärd bortom staten och kapitalet", skriven av Anna Ardin, Sektor 3, Andreas Linderyd, IOA och Johanna Rickne, Institutet för Näringslivsforskning. Samma dag skrev de tre författarna en artikel i Svenska Dagbladet Brännpunktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2012-04-12

Röster om boken "Chefsarbetets etik"

Den 25 januari presenterades boken "Chefsarbetets etik" på SNS förlag. Redaktör är Tomas Brytting, IOA, som tillsammans med nio skribenter ger olika perspektiv på chefsarbetes etiska prövningar och dilemman.

Boken har recenserats i en rad tidningar.

Under rubriken "Rättesnören för en modern chef" skriver Dagens Nyheter söndagen den 1 april:

"Det är en ambitiös bok och redan i inledningen inser man att etik inte är lätt. Det vilar på våra värderingar, formade för tusentals år sedan i religion och sedeläror. "Den gode herden" och syndabocksfenomenet är alla gamla tankestrukturer som ligger bakom bilden av chefsskapet."

I BTJ-häftet skriver lektör Björn Nilsson efter en kortfattad beskrivning av boken:

"Sammantaget är det en mångsidig och förhållandevis konkret redogörelse som gör att boken kan vara till god nytta för målgruppen som i huvudsak utgörs av chefer i olika typer av organisationer".

I tidningen Kollegalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, medlemstidning för fackförbundet Unionen, skriver Lars Sköld:

"Boken handlar inte om handgreppen, d v s hur man ska göra saker och ting. Snarare är innehållet en input för eget vidare tänkande."

I Offentliga affärer presenterar Malin Ulfvarsson boken: "Den här boken tar upp moraliska frågor kring makt och chefskap i vid bemärkelse. Hur ska en chef bemöta sina underordnade? Finns det styrande tankemönster kring chefsarbetet som vi aldrig kan komma ifrån? Vad innebär det att vara en "hård men rättvis" chef? Får chefen tvinga en medarbetare att sänka sina kvalitetskrav? Vidare diskuteras mekanismerna bakom att chefer ibland hamnar snett och ägnar sig åt oegentligheter, trakasserier och bedrägerier."

Boken har också omnämnts i Jusektidningen, Personal&Ledarskap, Chef, Dagens Industri, Expressen, Du&Jobbet, Arbetarskydd och Redaktören. Tomas Brytting och boken presenterades dessutom i Kunskapskanalen under våren i programmet "En bok och en författare".


2012-04-0

Är lagstiftning eller företagens frivilliga sociala ansvar lösningen på samhällets problem?

Under mars månad har frågan om företagens sociala ansvar debatterats i webbmagasinet CSR i praktiken. Utgångspunkt var David Rönnegards artikel "Lönsamt ansvarstagande – företagens sociala ansvar och strategier för "win-win-CSR".

I sin artikel väcker David Rönnegard, IOA, frågan om företagen överhuvudtaget har ett socialt ansvar, det vill säga har skyldighet att arbeta med CSR, och resonerar kring hur företagen på bästa sätt tjänar samhället. "Under århundraden har företagen drivit utvecklingen och möjliggjort den sociala utveckling vi har idag", skriver David Rönnegard i sin slutsats. Han hävdar att CSR-förespråkarna missar denna viktiga helhetsbild av företagens roll och skriver: "För att företag ska fortsätta vara drivkraften i samhällets ekonomiska motor krävs att vi bevarar det som i grunden driver företagen, nämligen fokus på deras egenintresse. Företagen bidrar till väldfärden som producenter, arbetsgivare och skattebetalare. Det är deras primära roll i samhället. När vi nu vill att företagen ska ta större samhällsansvar bör vi uppmana till ett ansvarstagande som är gynnsamt för samhället utan att företagen tvingas göra avkall på sina egenintressen."

I den diskussion som idag förs kring företagens sociala ansvar hävdas ofta att företagen bör engagera sig i CSR. Dels finns ett växande intresse bland medborgarna att företagen, utöver sin kärnverksamhet, ska bidra till större sociala mål, dels motiveras ofta ett sådant arbete att det stärker företagets varumärke. Enligt David Rönnegard bör staten ta det primära ansvaret för att lösa ett antal problem, men när staten inte gör det den bör, kan företagen bidra till den sociala välfärden. I sin artikel beskriver han hur företag har drivit välfärdsutvecklingen. Han ger också exempel på hur företag kan gynna sig själva och samhället genom affärsstrategiska CSR-insatser.

Läs David Rönnegards artikellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs också den debatt som följdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs David Rönnegards repliklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2012-02-13

Tillfället gör tjuven

Samma egenskaper som gör dig till en framgångsrik chef kännetecknar också en skicklig bedragare, säger Tomas Brytting i en intervju i Ny Tekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med anledning av den nyutgivna boken "Chefsarbetets etik".

Senast uppdaterad: 2017-02-16.

Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) startade sin verksamhet 2007 för att bedriva forskning om centrala etikfrågor för näringslivet, offentlig förvaltning och politik samt för det civila samhällets organisationer. Institutet är en forskningsenhet för tillämpad etik inom Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade