Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Familjestudien

Denna studie riktar sig till familjer som har mist en förälder i cancer och som har barn mellan 3-19 år.

För att på bästa sätt ge stöd till barnfamiljer som mist en förälder i cancer, behöver vi veta mer om hur föräldrar, barn och ungdomar i dessa familjer upplever vården, sin situation och hur de mår. Vår förhoppning är att studien kan bidra med mer kunskap för att utforma så bra stöd som möjligt till barnfamiljer i framtiden.

Studien består av en online enkät. Frågorna handlar om hur er familj mår, hur ni har haft det under sjukdomstiden och efter förlusten, samt hur ni upplever kommunikationen inom er familj.

  • Du som förälder fyller i en enkät med frågor om dig själv och dina upplevelser, samt frågor om hur ditt eller dina barn mår. Om du har mer än ett barn, önskar vi att du kan svara på seperata enkäter för samtliga av dina barn. Detta innebär att om du har t.ex. två barn, att du som förälder fyller i två separata enkäter om barnen. Om du endast vill svara på frågor om ett barn är det ok.
  • Ungdomar mellan 12-19 år fyller i ett eget åldersanpassat frågeformulär.

För att delta i studien anmäl er nedan.

Vi önskar att du som förälder anmäler dig och din familj:

Föräldrar - klicka här för att anmäla dig och ditt/dina barn till studien

Du som är mellan 12 och 19 år och önskar att fylla i din egen enkät anmäl dig nedan:

Ungdomar (12-19 år) - klicka här för att anmäla dig till studien

Studien är frivillig. Ni kan avsluta deltagande i studien när som helst utan att berätta varför.

Text

Senast uppdaterad: 2017-10-10.

Forskningsenhet/inriktning: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

INFORMATIONSBREV:

Förälder

ungdom 

KONTAKTUPPGIFTER:

Kontaktperson för frågor om studien:
Megan Weber, doktorand
Megan.Weber@esh.se
Telefon:0766-36 51 60

Ansvarig forskare:
Ulrika Kreicbergs, professor

Medarbetare i studien:
Josefin Sveen, docent
Anette Alvariza, docent

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade