Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hästunderstödd terapi för barn med autismdiagnos

För barn med autismspektrumdiagnos finns enligt beprövad erfarenhet och forskning flera fördelar med hästunderstödd terapi. Det unika är att det kan vara en fritidsaktivitet med terapeutiska innehåll som förstärker meningsfullheten för dessa barn. I detta projekt, som befinner sig i planeringsstadiet, skall förutsättningar för barnens lärande genom hästen och hästmiljön undersökas.  

Senast uppdaterad: 2015-03-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning i vårdetik med livsåskådningsvetenskap
Projektstatus: Pågående

Läs mer om forskningsämnet

Vårdetik med livsåskådningsvetenskap

mer information

Kontaktperson
Gunilla Silfverberg

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade