Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Givande som frivilligt engagemang

Denna delstudie i den större befolkningsstudien om frivillighet och informellt engagemang fokuserar på den form av engagemang som yttrar sig i gåvor av framför allt pengar till olika ideella verksamheter och välgörande ändamål. Befolkningsstudien ger oss möjlighet att studera trender i vad svenskar ger pengar till, hur de gör det och vilka attityder de har till sitt och andras givande. Delstudien undersöker även möjliga kopplingar mellan givande och andra frivilliga beteenden för att till exempel svara på frågor som vem som gör vad och om givande och frivilligt arbete är uteslutande eller kompletterande alternativ till varandra.

Ansvarig för delstudien var fil dr Johan Vamstad och den genomfördes i samarbete med Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII).

Senast uppdaterad: 2017-10-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Johan Vamstad

Kontaktperson
Johan Vamstad

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade