Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden?

Projektet tar avstamp i den allmänna marknadiseringen av samhället och undersöker hur detta kommer till uttryck i den offentliga sektorn hur det kan påverka den ideella sektorns organisationer. Bakgrunden till projektet är några dokumenterade tillfällen där svenska myndigheter tenderar att likställa ideella föreningar med andra privata marknadsaktörer, i frågor om bland annat konkurrens och konsumentsäkerhet. En förklaring till det här agerandet är en förändring inom offentlig verksamhet som har kommit att kallas New Public Management (NPM). Mer specifikt studerar vi hur NPM kan ha bidragit till förändrade förhållningssätt och praktiker hos offentlig verksamhet i relation till den ideella sektorn. Vi undersöker också konsekvenserna av NPM för den ideella sektorn, vilka behöver sättas i relation till att ideella sektorns organisationer ibland anammar företagsliknande praktiker vilket leder till en mer diversifierad bild av den ideella föreningen.

Projektet finansierades av Riksidrottsförbundet och genomfördes under 2014.

Projektet genomfördes av fil dr Anna Fyrberg Yngfalk och ekon dr Johan Hvenmark.

Senast uppdaterad: 2017-10-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Anna Fyrberg Yngfalk

Kontaktperson
Anna Fyrberg Yngfalk

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade