Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Pilotundersökning bland studenter

Deliberativ demokrati säger att beslut bör fattas först efter ingående diskussioner. Så många som möjligt bör delta i det politiska samtalet. Argumentation innebär att demokratin fördjupas och beslut blir mer allmängiltiga. Under hösten genomförs ett experiment vid högskolan för att försöka mäta effekterna av studenternas deltagande i deliberativa situationer.

Undersökningen genomfördes av fil dr Anders Kassman.

Senast uppdaterad: 2017-10-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Anders Kassman

Kontaktperson
Anders Kassman

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade