Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Medborgerligt engagemang i det senmoderna samhället

Det övergripande syftet med detta projekt är att öppna för och bidra till forskning om det medborgerliga engagemangets mening och villkor i det senmoderna samhället. Skälet till detta syfte kommer sig av att staten, näringslivet, civilsamhället och den privata sfären alltmer kommit att närma sig varandra och att gränserna dem emellan blir allt otydligare. Dessa förändringar av det svenska samhället har lett till vad som betecknas som hybridiserade organisationer och nya former för medborgerligt engagemang. Välfärdsinsatser produceras och utförs alltmer av nya organisationer som uppvisar nya former i det att de innehåller och därmed blandar organisatoriska arrangemang och lösningar från statliga myndigheter, företag och ideella organisationer. I vissa fall, som i t.ex. barn- och ungdomsidrotten, kommer också familjens interaktionsmönster att prägla det medborgerliga engagemanget även i ideella organisationer. Dessa organisationer som innehåller olikartade strukturer och logiker kan ses som hybridiserade då de innehåller komponenter som traditionellt hållits isar. För att undersöka dessa processer som präglar det samtida svenska samhället görs en längre intervjuserie med ideellt engagerade, eller volontärer, i hybridiserade organisationer. Projektets forskningsfrågor är: vad kännetecknar hybridiserade organisationer som platser för ideellt arbete och vilken mening tillskriver ideellt engagerade i sådana organisationer sina insatser?

Projektet finansierades av FAS (Marie Curie Fellow) och genomfördes av Johan von Essen under perioden 2012-2015.

Teol dr Johan von Essen.

Senast uppdaterad: 2017-10-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Johan von Essen

Kontaktperson
Johan von Essen

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade