Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Cirkeldeltagarundersökning

Folkbildningsrådet låter göra återkommande studier av de som deltar i studiecirkelverksamhet inom de idag tio statsbidragsberättigade studieförbunden i Sverige. Cirkeldeltagarundersökning 2013 är den femte studien av detta slag som genomförs sedan 1994.

Syftet med undersökningen är att belysa studiecirklarnas samhällsvärde. Detta ska göras genom att, med utgångspunkt i cirkeldeltagarnas studiemotiv, erfarenheter och uppfattningar, och utifrån en analys av deltagargruppens sammansättning, belysa om och i så fall på vilka sätt, som studieförbundens studiecirklar bidrar till att statens syften med stödet till folkbildningen uppnås.

Undersökningen innefattar en enkät som riktas till ett urval av de som deltog i studiecirkelverksamhet under hösten 2012 samt intervjuer med cirkeldeltagare.

Projektet, som finansierades av Folkbildningsrådet, pågick från april 2013 till och med april 2014 och ska resultera i en rapport i Folkbildningsrådets rapportserie.

Från Ersta Sköndal Bräcke högskola deltog fil dr Pelle Åberg i projektet.

Senast uppdaterad: 2017-10-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Pelle Åberg

Kontaktperson
Pelle Åberg

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade