Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att söka information

Hur börjar jag? Var ska jag söka? Vilka sökord ska jag välja? Varför får jag för få träffar? Hur gör jag om jag får för många träffar?

I vår självstudieguide får du hjälp och tips om hur du planerar, genomför och dokumenterar en informationsinsamling inför ett skriftligt arbete. Här finns texter, filmer och en självrättande test som du kan göra.

Det här avsnittet innehåller följande delar:

 • Hur börjar jag sökningen
 • Söktips och sökteknik
 • Ämnesord
 • Att söka böcker
 • Att söka artiklar
 • Att söka avhandlingar och uppsatser

Varför inte bara Googla?

På bibliotekets hemsida finns ett antal ämnesdatabaser som du kan använda för att söka fram vetenskaplig litteratur. Men varför använda dessa databaser när Google finns? En skillnad mellan att söka i Google och en ämnesdatabas är bl.a att ämnesinnehållet är svårare att överblicka i Googlesökningen. Det kan vara vetenskapligt kontrollerat, men lika gärna inte vara det. När det gäller ämnesdatabaser har någon samlat och strukturerat material inom ett visst ämnesområde. Innehållet är alltså kvalitetsgranskat. De olika databaserna ger inte samma resultat utan kompletterar varandra. Google hittar även material som inte är fritt tillgängligt, t. ex. vetenskapliga artiklar. För att nå artkeln i fulltext behöver du få tillgång via biblioteket.

Vill du veta mer om Google Scholar kan du se dessa korta filmerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som har gjorts av biblioteket vid Blekinge Tekniska högskola.

Även om databaser och bokkataloger ser mycket olika ut finns mycket som är gemensamt, t ex:

 • Sättet att söka
 • Det finns en ämnesordsförteckning och sökhistorik
 • Man kan spara poster i en egen mapp
 • Man kan skicka poster med e-post
 • Det går att länka till den exakta träffen
 • Man kan bevaka nytt material som läggs in (=RSS, SDI eller alerts)


Hur börjar jag sökningen?

Var medveten om att informationssökning tar tid

Det är viktigt att vara medveten om att informationssökning kan ta tid. Det är en bra idé att redan från början anteckna mycket om hur och vad du har sökt, och var du har hittat det. Skriv upp alla varianter och kombinationer, samt de databaser du använder dig av. Det kan visa sig vara viktigt om du söker efter material i flera olika databaser och vid olika tillfällen eller om det visar sig att du måste gå tillbaka för att söka mer information senare i ditt uppsatsarbete.

Att tänka på innan du börjar sökningen

För att kunna göra effektiva litteratursökningar under ditt uppsatsarbete är det viktigt att du har definierat ditt sökproblem. Du har gjort klart för dig vad du tänker skriva om och formulerat de problem som du har tänkt besvara eller diskutera.

För att komma igång:

Försök precisera ditt ämne. Skriv ner frågeställningen så exakt och konkret som du kan. Eventuellt kan du formulera ditt informationsbehov i klartext. "Jag vill hitta information om: hur man arbetar med stödgrupper för barn med en förälder i fängelse."

Reflektera över din frågeställning. Vilka är de centrala begreppen? T ex "hur man arbetar med stödgrupper för barn med en förälder i fängelse"

Fundera över

 • Vilken karaktär har ditt informationsbehov? Överblick? Fördjupning? Kolla upp fakta?
 • Hur mycket information vill du ha? Hur gammal får den vara?
 • På vilken nivå ska informationen ligga? Ska materialet vara vetenskapligt?
 • Vilket/vilka språk vill du ha informationen på?
 • Vilken typ av material kan komma ifråga? Böcker, artiklar, uppsatser, statistik?

Använd ordböcker och lexikon

Vilka sökord ska du använda? Det är självklart avgörande för sökningarnas kvalitet att du har korrekta termer.

 • Slå upp dina begrepp.
 • Tänk associativt, om du inte finner någon information med hjälp av en term så kanske det finns en annan som är bättre.
 • Var beredd på att du kan behöva ändra dina sökord under sökningens gång! Anteckna alla ord du kommer på (frihetsberövade föräldrar, föräldraskap, fångar...).
 • Eftersom många av databaserna är engelskspråkiga är det bra att översätta sökorden till engelska (i vårt exempel t ex ... incarceration, imprisonment, children, support groups …)

I ordböcker och lexikon kan du hitta definitioner och synonymer. Uppslagsverk kan ge en översikt över ett ämne och fler termer som används inom området. På bibliotekets hemsida finner du rubriken Lexikon och uppslagsverk. Där finns ett antal uppslagsverk som du kan använda online.

Avhandlingar och studentuppsatser är också bra ställen att leta fram användbara sökord i.

Söktips och sökteknik

Söktips

Sök med breda, allmänna sökbegrepp.

Skriv bara in betydelsebärande ord (strunta i ord som: och, i för, att...). Använd inga skiljetecken!

Börja med ett sökord, lägg till fler om du får många träffar.

När du vill veta vad som finns publicerat inom ett visst ämne, behöver du göra en ämnessökning. Du kan läsa mer om det här eller se filmen om Ämnesordssökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sökteknik

I databaser kan du göra mycket mer specifika sökningar än i en bibliotekskatalog. Det finns verktyg för att styra din sökning så den blir så bra som möjligt, t ex trunkering (*), booleska operatorer (AND, OR, NOT), att söka på en hel fras ("inom citationstecken") och att använda sökhistoriken.

Trunkering

Är du osäker på hur ett ord stavas eller vilken ordform som är bäst, så kan du söka på en del av ett ord, dvs trunkera. En asterisk (en liten stjärna) används i de flesta databaser som trunkeringstecken, ett tecken som gör att du kan söka efter många varianter av ett ord samtidigt.

skol* söker på skola, skolan, skolans, skolor, skolungdom, skolväsen ... (fast du kan också få träffar på skolk!)

(Du kan också maskera en bokstav mitt inne i ordet. Ibland använder databasen andra tecken än * för maskering. Kontrollera alltid!)

 • Sven*on söker på Svenson och Svensson och Svenzon
 • wom*n söker på både woman och women )

Frassökning

Frassökning innebär att du söker efter begrepp som innehåller flera ord. Om du t ex söker efter material om barn som far illa så vill du inte hitta alla artiklar med ordet barn, och alla artiklar med ordet far etc. Då är det bättre att använda frasen ”barn som far illa”. Genom att använda citationstecken söker du inte på de enskilda orden utan den sammanhållna frasen.

Boolska operatorer

Ibland ger ett sökord för många träffar och man måste begränsa sökningen med fler sökbegrepp. Alla databaser använder då booleska operatorer (dvs OCH - ELLER - INTE ; AND - OR - NOT) mellan sökorden. Olika metoder används för att göra denna typ av sökning. Ibland skrivs operatorerna ut i klartext och ibland väljer man i en drop-downmeny. Vid "enkel" sökning är AND förvald som operator i de flesta databaser. Om du går in på "avancerad" sökning kan du oftast själv välja vilken operator du vill använda.

Exempel:

 • En sökning på ordet statsskick ger mängder med träffar. Om du kombinerar med OCH/AND blir träffarna färre: "statsskick OCH sverige". Då måste båda dessa ord finnas i träffen!
 • En sökning på orden "islam ELLER muslim" ger fler träffar än bara det ena sökordet. Endera eller båda orden ger träff. ELLER/OR är alltså ett sätt att utvidga sökningen med hjälp av synonymer/alternativ.
 • Genom att lägga till operatorn INTE/NOT kan du utesluta dokument med detta ord. En sökning på "casablanca NOT film" kan vara ett sätt att slippa träffar på filmtiteln Casablanca.

Här nedanför illustreras OCH, ELLER, INTE.

Ex. Statsskick OCH Sverige, Statsskick ELLER Sverige, Statsskick INTE Sverige.

Illustration av operatorerna och, eller, inte

Sökhistorik

I många databaser finns möjlighet att använda sig av Sökhistorik. Alla sökningar du har gjort under sessionen finns kvar. Du kan gå tillbaka till dessa och återanvända och kombinera de sökningar du har gjort.

Ämnesord

När du vill veta vad som finns publicerat inom ett visst ämne, behöver du göra en ämnessökning. Ämnesord är utvalda för att beskriva innehållet i t.ex. en bok eller artikel. De databaser som använder sig av ämnesord använder ett bestämt antal termer, d.v.s. termerna är kontrollerade. För att söka med hjälp av ämnesord behöver du använda dig av exakt dessa termer. I en del databaser finns det ordlistor, s k index, där du kan se vilka termer som används som ämnesord. Den engelska benämningen på ämnesord är Descriptors.

Det är värt att lägga extra tid på att finna bra begrepp. Skriv ned synonymer innan du börjar söka. Fundera även över mer övergripande eller specifika ämnesord som beskriver ämnet. Överordnade termer har bredare betydelse och underordnade smalare.

Exempel: Du är intresserad av att få veta mer om fallskador hos äldre.

1. Överordnade begrepp skulle då kunna vara ”accidents” och ”aged”.

2. Mer specifika begrepp är ”accidental falls” kombinerat med ”frail elderly”.

3. Möjliga synonymer skulle kunna vara "injuries" och ”older people”.

Att formulera sökorden är det viktigaste och svåraste momentet i sökprocessen! Använd sunt förnuft - får du alltför få titlar vid en sökning så använder du troligtvis fel sökord eller för begränsat sökord.

Mer om ämnesord

Ordböcker och uppslagsverk

Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns ett antal uppslagsverk som du kan använda online

Ämnesordslistor i databaser

Slå upp vilka ämnesord som används i just den här databasen. Ämnesorden kan se ganska olika ut beroende på vilket ämne databasen omfattar, eftersom t.ex. databasen SocIndex i samhällsvetenskap innehåller helt andra artiklar och sökord än den medicinska PubMed. Ämnesordsförteckningar kallas både thesaurus, index och subject terms. I PubMed heter ämnesordslistan MeSH database.

Läs facklitteratur och handböcker inom ditt ämne

Titta efter lämpliga ord när du söker i databaser

Se efter vilka ämnesord (keywords, descriptors, subject) som har använts för att beskriva artiklar som verkar relevanta för dig. Dessa ämnesord kan du sedan använda i din nästa sökning för att få fram fler användbara artiklar.

Tala med en kunnig person

Kanske din handledare eller någon annan som känner ämnesområdet.

Att söka böcker

Många databaser och bibliotekskataloger visar som förstasida en enkel sökruta, ett så kallat fritextfält. Där söker du i samtliga sökfält, dvs du söker samtidigt på titel, författare, årtal, förlag, mm. Om du däremot väljer "Advanced search" eller "Utökad sökning" i katalogen så begränsar du din sökning till endast författarfältet eller titelfältet etc.

Ett vanligt problem är att man får för många träffar. Det finns flera sätt att hantera detta. Du kan t ex använda fler och mer specifika sökord:

 • Exempel: sök efter sou trafficking, istället för bara sou.
 • Exempel: sök efter metoder textanalys, istället för metoder.

Det finns också många möjligheter till att begränsa träffmängden med hjälp av databasernas verktyg för att sortera, gruppera och avgränsa resultatet.

Bibliotekskatalogen

Börja din sökning i bibliotekskatalogen, som du hittar här på bibliotekets hemsida. Där hittar du böcker och examensarbeten, samt artiklar ur vissa publikationer som finns på biblioteket.

Läs mer om hur du söker i bibliotekskatalogen här.

Libris

Hittar du inte det du söker i vår bibliotekskatalog, sök då i LIBRIS, som är en gemensam bibliotekskatalog för Sveriges universitets- och forskningsbibliotek. Kanske hittar du boken i ett annat bibliotek. Du har då möjlighet att beställa boken via länken Fjärrlånebeställning på vår hemsida. I Libris kan du hitta tryckta böcker och e-böcker, tidskrifter och e-tidskrifter, artiklar, musikalier med mera.

Läs mer om hur du söker i Libris här.

Att söka artiklar

Tidskriftsartiklar söker du i någon av våra databaser. Du väljer databas efter vilket ämne du ska skriva om. De ämnesövergripande databaserna, som behandlar många olika ämnesområden, är ofta värda att söka i oavsett vilket ämne du har.

Kortfattade beskrivningar av de olika databaserna finns på bibliotekets databassidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid träffen i databasen finns en länk, Get it@ESH som ger dig information om hur du kan få tag på artikeln, om biblioteket har den eller om du måste fjärrlåna den.

Om inte tidskriften finns på Ersta Sköndal Bräcke högskolebibliotek finns olika sätt att få tag på artikeln

1. Kanske ett annat bibliotek har tidskriften och du kan gå dit och läsa eller kopiera? Du kan söka i Librislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se vilka högskole- och forskningsbibliotek som har tidskriften.

2. Du som är student på Ersta Sköndal Bräcke högskola kan beställa artiklar ur tidskrifter som vi inte prenumererar på. Det kostar 40 kr per artikel (läs mer på sidan Fjärrlånebeställning).

Här finns en förteckning över de tidskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns på Ersta Sköndal Bräcke högskolebibliotek.

Att söka avhandlingar och uppsatser

Avhandlingar och uppsatser söker du i biblioteks kataloger och i öppna digitala arkiv. De avhandlingar och uppsatser som producerats vid Ersta Sköndal Bräcke högskola kan du hitta i DiVA.

Söka avhandlingar

I Libris kan du söka avhandlingar nationellt. För att avgränsa din sökning till att bara gälla avhandlingar så ska du välja Avhandlingar under Materialtypsinställningarna i Libris.

Sök avhandlingar i Librislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söka uppsatser

Studentuppsatser hittar du i databaserna Uppsök, Uppsatser.se och i DiVA.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid ett 30-tal lärosäten. Uppsatser från Ersta Sköndal Bräcke högskola finns fr o m år 1998 i DiVA.

Sök uppsatser i DiVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Uppsök kan du söka examensarbeten och uppsatser i fulltext via Libris. Ett 20-tal svenska högskolor och universitet medverkar i Uppsök.

Sök uppsatser i Uppsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsatser.se söker du bland examensuppsatser från svenska högskolor och universitet. Här finns också uppsatsstipendier och examensarbeten samt en uppsatsguide för dig som är i färd med att skriva uppsats.

Sök uppsatser i Uppsatser.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

testa vad du kan

Det här testet grundar sig på vår självstudiekurs Ny i biblioteketöppnas i nytt fönster. Här kan du ta reda på om du kan det viktigaste om att låna och om du lärt dig använda bibliotekskatalogen.

Länkar till fler quizer:

Referensövninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Lär dig att känna igen olika sorts referenser i en litteraturlista (från Stockholms universitet)

Senast uppdaterad: 2017-01-26.

Innehåll i självstudiekursen

1. NY i biblioteket

 • Att låna
 • Att söka i bibliotekskatalogen

2. ATT söka information

 • Hur börjar jag?
 • Söktips och sökteknik
 • Ämnesord
 • Att söka böcker
 • Att söka artiklar
 • Att söka avhandlingar och uppsatser
 • Testa vad du kan

3. SÖKGUIDER till databaser

4. INSTRUKTIONSFILMER

5. VETENSKAPLIGHET

 • Om vetenskapliga artiklar
 • Källkritik

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade