Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Anne-Lie vainik

Anne-Lie Vainik

Uppdragsutbildningsenheten

Titel:

Fil dr, studierektor

Telefon:

076-636 50 12 

Fax: 08-555 051 65 (Sköndal)

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Forsknings- och undervisningsområden

Anne-Lie Vainik är socionom och disputerad i socialt arbete vid Linnéuniversitet i Växjö. Sedan 1997 har hon ägnat sig åt det sociala arbetets praktik med unga lagöverträdare och unga brottsoffer. På Institutionen för socialvetenskap har Anne-Lie arbetat som adjunkt, amanuens, studiekonsulent, forskningsassistent studierektor och biträdande prefekt, samt haft kursansvar för praktik- och juridikkurserna på socionomprogrammet. För närvarande är Anne-Lie verksam vid Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildningsenhet men forskar, undervisar och handleder uppsatser även vid institutionen för socialvetenskap.

Anne-Lie har undervisat i juridik med fokus relationen straffrätt och socialrätt inom påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Som forskningsassistent har Anne-Lie ur ett organisationsteoretiskt perspektiv studerat samverkan mellan socialtjänst, polis och skola när barn riskerar att fara illa. Hon har även studerat nationella och internationella bedömningsinstrument för arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd, samt social utsatthet med fokus på kommuners arbete och förhållningssätt till hemlöshet och bostadslöshet.


Aktuell forskning

Anne-Lie Vainik är socionom och disputerad i socialt arbete vid Linnéuniversitet i Växjö. Sedan 1997 har hon ägnat sig åt det sociala arbetets praktik med unga lagöverträdare och unga brottsoffer. Hon har även utvecklat medlingsmodeller och vittnesstöd som verksam socionom inom Polismyndigheten.

På Institutionen för socialvetenskap har Anne-Lie arbetat som adjunkt, studiekonsulent, forskningsassistent, studierektor och biträdande prefekt och undervisat på socionomprogrammet. För närvarande är Anne-Lie verksam vid Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildningsenhet och kontaktperson för enhetens FoU-verksamhet. Hon forskar, undervisar och handleder uppsatser även vid institutionen för socialvetenskap.

Anne-Lie har undervisat i juridik med fokus relationen straffrätt och socialrätt inom påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Som forskningsassistent har Anne-Lie studerat samverkan mellan socialtjänst, polis och skola när barn riskerar att fara illa. Som forskningsassistent har hon studerat nationella och internationella bedömningsinstrument för arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd. Hon har även studerat social utsatthet med fokus på kommuners arbete och förhållningssätt till hemlöshet och bostadslöshet.

Anne-Lie disputerade 2017 med sammanläggningsavhandlingen ”Polisanmälningar i grundskolan”. Avhandlingen fokuserar skolrelaterade polisanmälningar med utgångspunkt från anmälningar som rör barn som inte uppnått straffbarhetsåldern 15 år. De anmälda brott som ingår i studien är misshandel, olaga hot, ofredande och förolämpning. Med utgångspunkt från den moderna grundskolans sociala och fostrande uppdrag beskriver och analyserar Anne-Lie skolrelaterade polisanmälningar med målet att förstå hur och varför polisanmälningarna görs. Det empiriska materialet består av skolrelaterade polisanmälningar, analys av skollagstiftning, förarbeten och läroplaner för åren 1962 till och med 2010 samt intervjuer med rektorer. Anne-Lie har sett att det finns stora lokala skillnader i hur rektorer bedömer om en handling ska polisanmälas. Trots stora skillnader i anmälningspraktiken visar avhandlingen även på mönster. De flesta polisanmälningar har gjorts i så kallade resursskolor/resursenheter som vanligen har ett nära samarbete med socialtjänsten och är särskilt anpassade för barn med olika beteendeproblem. Skolor med lägre meritvärden har fler polisanmälningar per barn än skolor med högre meritvärden.

Anne-Lie medverkar även i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Rätt och utsatthet, vid Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet.


Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2018-02-26.

Pressbild

Anne-Lie Vainiköppnas i nytt fönster

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Petter Strömberg om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade